نجوای عاشقانه

 
نویسنده : کامران - ساعت ۳:٢٥ ‎ق.ظ روز پنجشنبه ٢ امرداد ۱۳٩۳
 

منم که شهره شهرم به عشق ورزیدن / منم که دیده نیالودم به بد دیدن


 
 
 
نویسنده : کامران - ساعت ٢:٠٥ ‎ق.ظ روز شنبه ۱٢ فروردین ۱۳٩۱
،
،
،
 

سال و فال و مال و حال و اصل و نسل و تخت و بخت


 
 
 
نویسنده : کامران - ساعت ۱٢:۳٧ ‎ق.ظ روز سه‌شنبه ٢ اسفند ۱۳٩٠
،
،
،
 

نی قصه آن شمع چو گل بتوان گفت // نی حال دل سوخته دل بتوان گفت // غم در دل تنگ من از آن است که نیست // یک دوست که با او غم دل بتوان گفت


 
 
 
نویسنده : کامران - ساعت ٥:٥۸ ‎ب.ظ روز جمعه ٦ آبان ۱۳٩٠
،
،
،
 

نخواهمت داشت تا فراموشت نکنم


 
 
 
نویسنده : کامران - ساعت ۱٢:٢۱ ‎ق.ظ روز دوشنبه ۳۱ امرداد ۱۳٩٠
،
،
،
 


 
 
 
نویسنده : کامران - ساعت ٧:۱۸ ‎ب.ظ روز جمعه ۳ تیر ۱۳٩٠
 

 عقل می خواست کز آن شعله چراغ افروزد / برق غیرت بدرخشید و جهان برهم زد / مدعی خواست که آید به تماشا گه راز / دست غیب آمد و بر سینه نامحرم زد


 
 
 
نویسنده : کامران - ساعت ٧:۱٤ ‎ب.ظ روز جمعه ۳ تیر ۱۳٩٠
 

 دارم امید عاطفتی از جانب دوست / کردم جنایتی و امیدم به عفو اوست / دانم بگذرد ز سر جرم من که او / گرچه پریوش است و لیکن فرشته خوست


 
 
 
نویسنده : کامران - ساعت ۱٢:٥٠ ‎ق.ظ روز سه‌شنبه ۳۱ خرداد ۱۳٩٠
 

سه غم آمد به جانم هرسه یک بار /  غریبی و اسیری و غم یار  /  غریبی و اسیری چاره دارد  /  غم یار و غم یار و غم یار


 
 
 
نویسنده : کامران - ساعت ٢:۱٩ ‎ق.ظ روز دوشنبه ۳٠ خرداد ۱۳٩٠
 

دوست واقعی هرکس عقل او و دشمنش جهالت و نادانی اوست


 
 
 
نویسنده : کامران - ساعت ٢:٢٥ ‎ق.ظ روز شنبه ٢۸ خرداد ۱۳٩٠
 

دوش آگهی زیار سفر مرده داد باد / من نیز دل بباد دهم هرچه باداباددوش آگهی زیار سفر کرده داد باد / من نیز دل بباد دهم هرچه باداباد


 
 
 
← صفحه بعد